Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

ul. Partyzantów 31, 19-500 Gołdap

 

Regulamin Izby Regionalnej

REGULAMIN
IZBY REGIONALNEJ „MUZEUM ZIEMI GOŁDAPSKIEJ im. M. M. RATASIEWICZA”
działającej w strukturze Biblioteki Publicznej w Gołdapi

§ 1.

Izba Regionalna pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” jest częścią składową samorządowej instytucji kultury gminy Gołdap, Biblioteki Publicznej w Gołdapi działającej na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XXVII/187/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2016 r.

§ 2.

1. Izba Regionalna pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” ma swoją siedzibę w Bibliotece Publicznej w Gołdapi.
2. Izba Regionalna pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” używa pieczęci nagłówkowej o treści: Izba Regionalna „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza”, Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31B, 19-500 Gołdap tel. 87 615 05 45, która jest używana do znakowania dokumentacji (inwentarzy, rejestrów, protokołów, korespondencji).

§ 3.

1. Celami działania Izby Regionalnej pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” są:

1) Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców miasta i regionu powiatu gołdapskiego.
2) Podniesienie poziomu świadomości na temat historii, tradycji, kultury miasta i regionu powiatu gołdapskiego.
3) Budowanie poczucia wspólnej tożsamości.
4) Zwiększenie zaangażowania mieszkańców oraz włączenie ich w proces tworzenia i rozwoju.
5) Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej dla mieszkańców w obszarze historii i tradycji Gołdapi oraz regionu.
6) Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców miasta na temat historii, tradycji i kultury Gołdapi oraz regionu.
7) Zwiększenie poczucia współodpowiedzialności mieszkańców za pielęgnowanie tradycji, historii, kultury miasta i regionu.
8) Wykorzystywanie nowoczesnych środków przekazu w zakresie zaspokajania potrzeb i oczekiwań odbiorców.

2. Cele realizowane są poprzez następujące działania:

1) Gromadzenie i udostępnianie zwiedzającym zbiorów ukazujących historię i tradycje Gołdapi oraz regionu powiatu gołdapskiego.
2) Gromadzenie informacji dotyczących historii regionu.
3) Organizowanie lekcji, wykładów, spotkań i konkursów tematycznych.
4) Urządzanie wystaw i ekspozycji czasowych.
5) Tworzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych – prezentacje multimedialne itp.
6) Współpraca ze środowiskiem, organizacjami pozarządowymi, instytucjami itp.

§4.

Izba Regionalna pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” realizuje swoje działania dzięki:
1. Środkom z budżetu organizatora.
2. Wsparciu finansowemu sponsorów.
3. Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych m.in. z projektów.
4. Nieodpłatnym pozyskiwaniu eksponatów od darczyńców.

§ 5.

1. Izba Regionalna pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” dostępna jest dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, a także w innych terminach po wcześniejszym ustaleniu.
2. Informacja o godzinach otwarcia jest dostępna na drzwiach, na podstronie internetowej www.bpgoldap.pl.
3. Zwiedzanie w terminie innym niż godziny otwarcia jest możliwe po uzgodnieniu nie mniej niż 2 dniowym wyprzedzeniem pod nr tel: 87 615 05 45. Dotyczy to zarówno zwiedzających indywidualnie, jak i grup zorganizowanych, np. szkół, wycieczek.
4. Zwiedzanie Izby Regionalnej pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” jest bezpłatne.

§ 6.

Ogólny nadzór nad działalnością Izby Regionalnej pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza” sprawuje dyrektor Biblioteki.

§ 7.

Wszystkie zmiany w niniejszym regulaminie dokonywane są w trybie odpowiednim dla jego wprowadzenia.

Informacje

Liczba wyświetleń: 312
Utworzono dnia: 01.06.2017
Dokument wprowadził:
Paweł Miksza
Dokument opublikował:
Paweł Miksza
Dokument wytworzył:
Halina Wojtanis
Podmiot udostępniający informację:
Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Historia publikacji

  • 13.03.2020 09:25, Administrator
    Edycja strony: Regulamin Izby Regionalnej
  • 23.08.2017 14:31, Administrator
    Edycja strony: Regulamin Izby Regionalnej
  • 01.06.2017 15:16, Administrator
    Dodanie strony: Regulamin Izby Regionalnej